TikoMed Är Redo Att Sätta Igång Kliniska Studier Inom Amyotrofisk Lateralskleros (ALS), Alzheimers, Glaukom, Traumatisk Hjärnskada (TBI), Stroke Och Fibroproliferativa Tillstånd (Scarring)

Det svenska biotech-bolaget TikoMed AB har i nära samarbete med Neuregenix Ltd, en kontraktsforskningsorganisation från universitetet i Birmingham uppnått unika resultat i tolv olika prekliniska studier med preparatet ILB. Med omfattande och väl underbyggda experimentella data är bolaget nu rekommenderat att påbörja studier på patient (Fas 2) inom sex olika sjukdomsområden, som idag kännetecknas av stort lidande och höga kostnader på grund av avsaknad av effektiva behandlingar. TikoMed och universitetet i Birmingham har beslutat att starta med två kliniska studier inom ALS och Glaukom i början av 2018.

Det småskaliga svenska biotech-bolaget TikoMed AB, med säte utanför Helsingborg, har under det gångna året haft ett nära samarbete med det stora och välrenommerade universitetssjukhuset i Birmingham, Neuregenix Ltd och universitetets D3B-team (Devices, Drugs, Diagnostics and Biomarkers) för fas 1 och 2 studier. Syftet med det samarbetet har i första hand varit att utföra prekliniska studier med TikoMeds preparat, ILB, inom flera sjukdomsområden. Tolv studier har genomförts och resultaten har överträffat alla förväntningar. För flertalet sjukdomar inom det centrala nervsystemet (CNS) där det idag, i bästa fall, bara finns inbromsande medicin, förväntas det att ILB bromsar sjukdomsförloppet och förbättrar patientens tillstånd. Med positiva djurdata och informativa in vitro-studier (inklusive genuttryckstudier) har man lyckats kartlägga var, hur och varför ILB uppnår de revolutionerande resultaten.

The data we have generated on ILB whilst working with TikoMed are truly unique and throughout my career, I can truly say that they are exceptional. The pleiotropic mechanism of action of ILB we have revealed indicate the utility of this drug to treat many acute and chronic degenerative conditions. We are very excited about the clinical potential for ILB, which may prove to be a game-changing treatment for many devastating diseases.

Ann Logan

Professor Ann Logan, VD Neuregenix Ltd

Professor Ann Logan, VD Neuregenix Ltd:

“The data we have generated on ILB whilst working with TikoMed are truly unique and throughout my career, I can truly say that they are exceptional. The pleiotropic mechanism of action of ILB we have revealed indicate the utility of this drug to treat many acute and chronic degenerative conditions. We are very excited about the clinical potential for ILB, which may prove to be a game-changing treatment for many devastating diseases.”


Mot bakgrund av de genomförda studierna (inklusive toxikologistudier), det omfattande underlaget och den starka patentportföljen bedömer universitetssjukhuset i Birmingham, TikoMed och D3B att nästa steg är att ansöka om regulatoriska godkännande för att påbörja humanstudier. Det är ovanligt att ett litet biotech-bolag planerar hela sex kliniska studier, men motiveras av de exceptionella resultaten och av experternas och forskarnas bedömning. D3B vid Institute of Translational Medicine, Birmingham har undertecknat ett ”Letter of Intent” för att genomföra de kliniska studierna under deras ledning.

Simon Bach, MD, Klinisk chef D3B, universitetet I Birmingham:

"We have seen the excellent initial results, generated from the collaboration between TikoMed and Neuregenix Ltd. The staff in D3B are particularly excited to contribute to this development process and we look forward to opening our first clinical studies in 2018. From what we have seen so far this may generate breakthrough in diseases that currently have very limited or no treatment options.”

Lars Bruce, ansvarig inom TikoMed för arbetet i Birmingham:

"Ever since I first met Professor Ann Logan and her team in Birmingham, we have had a seamless open discussion on how we can pave the way for this technology and bring it to patients. It is an honour to work with experts like Professor Logan, Mr. Bach and all the staff at University and hospitals of Birmingham, who have such a depth of knowledge in science and at the same time are humble before the total challenge of bringing a new treatment to patients with unmet needs. That can only be achieved with an organization with a great heart and dedication to the patients. We are lucky to have found such excellence!”

---

För mer information vänligen kontakta TikoMed på följande e-postadress: tikomed@tikomed.com

Telefonnummer: +46 (0)707 23 84 14

Om TikoMed:

TikoMed är ett svenskt privatägt biotech-företag som grundades 2002 i Viken utanför Helsingborg. Affärsidén är att utveckla en läkemedelsportfölj genom prekliniska och tidiga kliniska studier för att uppnå "proof of concept", och därefter att ingå samarbete med etablerade Big Pharma-bolag i syfte att preparaten ska nå patienter fortast möjligt. Verksamheten kännetecknas av att med kreativitet och innovation identifiera outnyttjade tillvägagångssätt och möjligheter för att därefter rikta projekten mot dessa indikationer. TikoMed är verksam inom flertalet sjukdomsområden, men särskilt fokus läggs på kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar.

Source: TikoMed AB

Share:


Categories: Pharmaceuticals and Biotech

Tags: Alzheimer's, Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS), Fas 2, Fibroproliferativa Tillstånd (Scarring), Glaukom, Kliniska Studier, Stroke, Traumatisk Hjärnskada (TBI)


About TIKOMED AB

View Website or Media Room

TIKOMED, a specialty pharma company focused on developing therapeutics for treating acute and degenerative neurological and ophthalmic diseases (ILB® program) and an infusion product for improving outcomes in cell therapies (IBSOLVMIR® program).